Promjena osnivačkog uloga - povećanje

Korak 1. Uraditi Statut preduzeća (u postojeći statut zamijeniti tamo gdje se nalazi iznos prvobitnog osnivačkog uloga novim, promjenjenim iznosom osnivačkog uloga (povesti računa da se razdvoji posebno iznos materijalnog i nematerijalnog iznosa osnivačkog uloga ukoliko nematerijalni postoji).

Korak 2. Uraditi Odluku o promjeni osnivačkog uloga (ovjeren pečatom firme), preuzmite primjer Odluke o povećanju osnivačkog uloga.

Korak 3. U slučaju da je povećanje osnivačkog uloga izraženo u novčanom obliku potrebno je prilikom uplate osnivačkog uloga u banci, osim kopije uplatnice, uzeti iz banke potvrdu o uplati osnivačkog uloga.

Korak 3.1. U slučaju nematerijalnog povećanja osnivačkog uloga (automobil, nekretnina, kompjuteri, druga pokretna i nepokretna imovina...) potrebno je dostaviti izvještaj procjenitelja o vrijednosti nematerijalnog dijela osnovačkog uloga.

Korak 4. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura na žiro račun: 832-3161-26. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 5. Uplatiti na račun Službenog lista RCG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 6. Ispuniti prijavu preduzeća za promijenu PS02, preuznite Obrazac PS02 .

Korak 7. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (Statut, Odluku o promjeni osnivačkog uloga, Potvrdu iz banke ili od procijenitelja, Dokaz o uplati osnivačkog uloga/uplatnicu, Uplatnice: poreska uprava i službeni list.) u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa bojem vašeg riješenja sa kojom podižete potvrdu o registraciji sa promjenom nedjelju dana od podnošenja prijave, takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu crps.me da li vam je gotova registracija.

Promjena osnivačkog uloga - smanjenje

Korak 1. Uraditi Statut preduzeća (u postojeći statut zamijeniti tamo gdje se nalazi iznos prvobitnog osnivačkog uloga novim, promjenjenim iznosom osnivačkog uloga (povesti računa da se razdvoji posebno iznos materijalnog i nematerijalnog iznosa osnivačkog uloga ukoliko nematerijalni postoji).

Korak 2. Uraditi Odluku o promjeni osnivačkog uloga (ovjeren pečatom firme), preuzmite primjer Odluke o smanjenju osnivačkog uloga.

Korak 3. Izvješaj procjenitelja finansijske struke, o stanju i obavezama firme kao i o iznosu koji se može podići na ime smanjenja osnivačkog uloga.

Korak 4. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura na žiro račun: 832-3161017-60. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 5. Uplatiti na račun Službenog lista RCG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 6. Ispuniti prijavu preduzeća za promijenu PS02, preuznite Obrazac PS02 .

Korak 7.- Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (Statut, Odluku o promjeni osnivačkog uloga, Potvrda od procijenitelja, Uplatnice: poreska uprava i službeni list.) u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa bojem vašeg rješenja sa kojom podižete potvrdu o registraciji sa promjenom nedjelju dana od podnošenja prijave, takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu crps.me da li vam je gotova registracija.