Upotrebna dozvola

Postupak pribavljanja i sticanja upotrebne dozvole regulisan je Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

Upotrebnu dozvolu izdaje rješenjem organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole. Upotrebna dozvola izdaje se za objekat ili dio objekta za koji je građevinskom dozvolom određena faznost građenja.

Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova.

Za dobijanje upotrebne dozvole investitor prilaže:

Korak 1.-Ispunjen zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, ovdje preuzmite primjerak Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Korak 2.- Izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;.

Korak 3.-Izjavu nadzornog inženjera da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

Korak 4.-Izjavu vodećeg projektanta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom.

Korak 5.- Dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima.

Korak 6.- Revidovani glavni projekat, ako je građevinska dozvola izdata na idejni projekat.

Korak 7.- Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije.

Nadzorni inženjer i vodeći projektant može biti isto lice.

Upotrebna dozvola izdaje se u roku od sedam dana od dana prijema izvještaja da je objekat podoban za upotrebu

Objekat je podoban za upotrebu:

1) ako je izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;
2) ako je obezbijeđen dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćene organizacije,
3) ako su radovi izvedeni u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Upotrebna dozvola objavljuje se na sajtu organa uprave, odnosno organa lokalne uprave u roku od sedam dana od dana izdavanja.

Izvor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma.