Priznavanje inostrane obrazovne isprave-Nostrifikacija
Za obrazovne isprave stečene u Srbiji,Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Tri ovjerene kopije Diplome ili uvijerenja o diplomiranju (A4 format).

Korak 3. Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplome.

Korak 4. Za nostrifikaciju diplome fakulteta potrebno ju uplatiti 150,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65, primalac: Ministarstvo prosvjete i sporta, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

Korak 4.1. Za nostrifikaciju diplome srednje škole potrebno je uplatiti 50,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65, primalac: Ministarstvo prosvjete i sporta, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

Korak 5. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete i sporta, Rimski trg bb, 81000 Podgorica .

Predaja dokumenata od 11h do 15h.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.

Napomena: Obrazovne isprave izdate u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja tj. nostrifikaciji.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave-Nostrifikacija
Stečene u ostalim državama.

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Tri prevoda Diplome ili uvijerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (A4 format).

Korak 3. Prevod uvjerenje o položenim ispitima ili dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača.

Korak 4. Kopija orginala diplome.

Korak 5. Kopija orginala uvjerenja o položenim ispitima ili dodatka diplome.

Korak 6. Za nostrifikaciju diplome fakulteta potrebno ju uplatiti 150,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65, primalac: Ministarstvo prosvjete i sporta, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

Korak 6.1. Za nostrifikaciju diplome srednje škole potrebno je uplatiti 50,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65, primalac: Ministarstvo prosvjete i sporta, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

Korak 7. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete i sporta, Rimski trg bb, 81000 Podgorica .

Predaja dokumenata od 11h do 15h.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.

Napomena: Obrazovne isprave izdate u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja tj. nostrifikaciji.

Za više informacija:

Za visoko obrazovanje-tel: +382 (0) 20 410 187, e-mail: olivera.srzentic@mps.gov.me.
Za osnovno i srednje obrazovanje-tel: +382 (0) 20 410 132/135, e-mail: milos.novovic@mps.gov.me i katarina.milovic@mps.gov.me.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i sporta