Kako napraviti CV

Šta je CV?

CV je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju lična dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za određeno radno mjesto ili posao.

CV je često prvi kontak sa poslodavcem, obzirom da se na bazi CV-ja kandidata vrši predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju uslove navedenog radnog mjesta. Svrha biografije je da izbornoj komisiji predstavite svoje kvalifikacije, vještine, sposobnosti i time ih potaknete da Vas pozovu na intervju.

Ovdje možete preuzeti nekoliko različitih CV obrazaca.


CV obrazac 1, CV obrazac 2, CV obrazac 3, CV obrazac 4, CV obrazac 5, CV obrazac 6.

Vaš CV treba da sadrži slijedeće:

Lične podatke,
Obrazovanje,
Profesionalno iskustvo
Relevantne kurseve i seminare,
Znanje stranih jezika i rada na računaru,
Lične osobine,
Hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci

Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke pa tako i na ovu stavku treba obratiti pažnju. Prilikom navođenja ličnih odnosno kontakt podataka vaš CV treba da sadrži:

* Puno ime i prezime
* Kontakt adresu
* Broj telefona
* E-mail adresu

Standardni CV ne bi trebalo da sadrže lične podatke kao što su: starost, nacionalnost, bračni status, hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se zahtjevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-ja.

Obrazovanje

U ovoj sekciji potrebno je predstaviti:

1. tok obrazovanja
2. stečene titule
3. profesionalne kvalifikacije

U slučaju da posjedujete kratko (ili nikakvo) radno iskustvo, sekciju o obrazovanju smjestićete odmah iza sekcije o profilu, ukoliko imate relativno profesionalno iskustvo, sekciju o obrazovanju smjestićete iza sekcije o profesionalnom iskustvu.

* Bez iskustva - detaljan prikaz obrazovanog razvoja
* Sa iskustvom - samo osnovne informacije o Vašem obrazovanju

Sekcija bi trebalo da sadrži:

* Ime obrazovane ustanove
* Period školovanja
* Titulu/ Zvanje
* Diplomski rad/ glavni predmet
* Specijalizaciju
* Posebno interesovanje za neki predmet (po mogućstvu u vezi sa željenom pozicijom)
* Prosjek u slučaju da je visok
* Publikacije/ objavljene radove
* Usavršavanje u inostranstvu
* Pohadjane kurseve (ako su vezani za profesiju)

Pri hronološkoj prezentaciji obrazovanja koristite se obrnutom hronologijom, prvo predstavite kvalifikacije i diplome koje ste poslednje stekli.

Profesionalno iskustvo

Kada je u pitanju profesionalno iskustvo, treba naglasiti da je ona najvažnija tačka u cijelom CV-ju, i ovdje svakako treba da bude najveći fokus (ukoliko ga posjedujete; u suprotnom to je sekcija o obrazovanju). Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno - isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili.

Opis svake pozicije trebalo bi da sadrzi:

* Naziv firme
* Naziv pozicije
* Lokacija gdje se firma nalazi
* Datum zaposlenja
* Opis zadataka i dužnosti koje ste obavljali
* Postignute rezultate i uspjehe

Pri prezentaciji koristite obrnutu hronologiju. U slučaju da posjedujete dugogodišnje radno iskustvo prezentujete detaljno poslednjih 10 godina. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

Poznavanje rada na računaru:

Informacije o elementarnoj upotrebi računara (npr. poznavanje OS Windows; rad u Winamp-u i sl.) nije potrebno navoditi (osim ako ne posjedujete ekspertsko znanje), jer su one u današnje vrijeme sastavni dio funkcionalne pismenosti i njihovo poznavanje se podrazumjeva.

Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što prije da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Bitno je da budete iskreni i realni jer poslodavac može da provijeri nivo vašeg znanja putem testa, odnosno na intervjuu.

* Poznavanje odredjenih software programa
* Poznavanje rada sa hardware-om

Poznavanje stranih jezika:

Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni, srednji ili napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli.

Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako provijeriti koliko dobro poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da npr. odlično znate engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice.

Kao i uvijek, budite iskreni. Ako vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl. i to je bolje nego da otkriju da niste bili iskreni, jer tada ste sve svoje šanse bacili u vodu.

* Navedite jezike koje poznajete
* Jezike navodite po nivou poznavanja

Ostale sposobnosti:

* Vozačka dozvola
* Članstvo u profesionalnim organizacijama - u cilju predstavljanja organizatorskih sposobnosti
* Bavljenje sportom - da bi istakli sposobnosti i osobine koje ste naveli u vašem profilu, npr.disciplina, odlučnost, timski rad, istrajnost i sl.

Ne postoji samo jedan, univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj Vaše biografije, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi izgledala profesionalno i kako bi postigla svoj cilj.

O čemu treba voditi računa

Urednost i preglednost - CV pišite na računaru. Preporučljivo je ne koristiti previše efekata, tj. više vrsta fontova i slično. Font – ne manji od 10, ne veći od 12.

Sažeto i jasno - zavisno o vašem iskustvu, biografija može biti dugačka jednu ili dvije stranice. Ukoliko nemate značajnog iskustva i Vaša je biografija zbog toga kratka, nemojte pretjerivati u preopširnom izlaganju ostalih informacija.

Stil - informacije o edukaciji navode se u obrnutom hronološkom redu, koristite stručne termine, ali izbjegavajte pretjeranu upotrebu kratica i vodite računa o gramatičkoj ispravnosti napisanog teksta.

Istinitost - nikada nemojte u biografiji iznositi neistinite informacije ili nešto o čemu bi Vam bilo neugodno pričati ukoliko budete pozvani na intervju.

Slika - nije običaj slati biografiju sa slikom, ukoliko konkurs to eksplicitno ne traži. Ako se ipak odlučite na slanje slike, nemojte je prilagati kao posebni file e-maila već je integrirajte u biografiju kraj ličnih podataka.

Izbjegavajte greške u pravopisu :

Najčešće greške prilikom pisanja CV-ja:

-Iznošenje netačnih informacija ili laži
-Izbjegavati fraze (timski duh, ambicozna osoba)
-Proveriti i ispraviti gramatičke greške
-Ne predugačak CV, boldirati pasuse
-Napraviti ga vizuelno privlačnim

Nepravilno je :

-bih / bismo
-trebati
-čak štaviše; ali ipak
-prednji/zadnji
-labaratorija
-hvali mi
-visočiji / višlji
-šangarepa
-izvinuti
-pomognuti
-izimitirati,izrecitovati
-odreagovati
-slušaoc, gledaoc, tužioc
-jer/jel (paziti na upotrebu...kada se postavlja pitanje ..ide jel)
-svo vreme, cijelo vreme
-žurci, tetci
-po meni
-uzgred budi rečeno

Pravilno je :

- Ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi
- Treba da ..uradim nešto
- ili čak ili šta više (zajedno nikako), ali ipak (nikada zajedno)
- prvi / poslednji
- laboratorija
- fali mi (neko, nešto)
- šargarepa
- izviniti se (dati izvinjenje nekom), izvinuti (iskriviti kičmu)
- pomoći
- imitirati, recitovati
- reagovati
- slušalac, gledalac, tužilac
- jer (sam gladna), jel ( si bio ...tamo)
- žurki, tetki

Takođe

Razmak koristite posle: tačke, zareza, posle uzvičnika, upitnika, dvije tačke, tačke i zareza, tri tačke, posle otvorenog i posle zatvorenog navodnika, isto se odnosi i na zatvorene i otvorene zagrade, posle crtice (ako se koristi da razdvoji djelove rečenice), posle i prije kose crte (ako se razdvajaju fraze od nekoliko rječi).

Sve što smo ovdje spomenuli, i prijedlozi koji slijede neka Vam posluže samo kao orijentacija, a na Vama je da u svoju biografiju unesete svoju individualnost.

Ovdje možete preuzeti nekoliko različitih CV obrazaca.


CV obrazac 1, CV obrazac 2, CV obrazac 3, CV obrazac 4, CV obrazac 5, CV obrazac 6.

Praksa je da se uz CV priloži i Propratno i / ili Motivaciono pismo. Pogledajte o čemu treba voditi računa prilikom izrade i kada se koriste Propratno pismo i Motivaciono pismo.