Kako registrovati preduzeće (Akcionarsko društvo)

Postupak osnivanja Akcionarskog društva definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije Akcionarskog društva potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:

Korak 1. Uraditi Statut preduzeća, pogledajte primjer Statut akcionarskog društva.

Korak 2. Uraditi Osnivački akt akcionarskog drustva i ovijeriti ga u Sud ili kod Notara. Pogledajte primjer Ugovor o osnivanju akcionarskog društva.

Korak 3. Uraditi Odluku o imenovanju odbora direktora, revizora, sekretara i izvršnog direktora.

Korak 4. Izvaditi rješenje Komisije za hartija od vrijednosti (minimalni osnivački ulog je 25.000,00 eura).

Korak 5. Uplatiti na račun Poreske uprave 50,00 eura na žiro račun: 832-3161017-60.

Korak 6. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57.

Korak 7. Ispuniti obrazac za registraciju PS01, preuzmite primjer PS01 Obrasca.

Korak 8. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, ovjerene kopije lične ili pasoša, prijavu registracije 2 primjerka, rješenje komisije za hartije od vrijednosti, osnivački akt, uplatnice) u Centralni Registar Privrednog Suda, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00-12:30

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa bojem vašeg rješenja sa kojom podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave, takođe sa brojem sa potvrde možete provijeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji Akcionarskog društva neophodno je uraditi sljedeće:

-Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta).
-Otvaranje računa u Banci, pogledajte Kako se otvara račun u Banci.
-Prijava radnika u poresku upravu, pogledajte Prijava radnika u Poresku upravu.

Napomena: Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost(PDV), popunjava se obrazac PR PDV-1 dostupan na sljedećem linku Obrazac PR PDV - 1, nakon čega se prilaže zajedno sa ostalom dokumenacijom potrebnom za registraciju.

Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC-P dostupan na sljedećem linku Obrazac AKC-P, nakon čega se prilaže zajedno sa ostalom dokumenacijom potrebnom za registraciju.

Izvor: Centralni registar privrednih subjekata