Poslovni adresar

A B D V G D Đ E Z Ž I J K L LJ M N NJ O P R S T Ć U F H C Č Š

 • Ambasade

 • Ambasada Republike Albanije, Stari Aerodrom, Zmaj Jovina 30, 81 000 Podgorica, Tel: +382 20 652 796; 652 837; 652 784, Fax: +382 20 652 798;
 • Ambasada Republike Bosne i Hercegovine, Atinska 58, Podgorica, Tel: +382 20 618 105; 618 015; 618 135; 618 156, Fax: +382 20 618 016;
 • Ambasada Republike Slovenije, 13. Jul b.b. PC “Celebic”, Podgorica, Tel: + 382 20 208 020, E-mail: kpg@gov.si;
 • Ambasada Republike Hrvatske, Vladimira Cetkovica 2, Podgorica, Tel: + 382 20 269 760,Fax: + 382 20 269 810;
 • Ambasada Republike Makedonije, Hercegovacka 49/III, Podgorica,Tel: + 382 20 667 415; 667-416, Fax: + 382 20 667-205, e-mail: mkgkpodgorica@cg.yu;
 • Ambasada Republike Srbije, Ulica Hercegovacka br. 18. Podgorica, Tel: +382 20 664 301,
 • Banke

 • Atlas banka AD Podgorica
 • Societe Generale Montenegro
 • Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
 • ERSTE Bank AD Podgorica
 • Hipotekarna banka AD Podgorica
 • Invest banka Montenegro AD Podgorica
 • NLB Montenegrobanka AD Podgorica
 • Komercijalna banka AD Budva
 • Addiko banka
 • Lovćen banka
 • First Financial bank AD Podgorica
 • Prva banka Crne Gore AD Podgorica
 • Domaće institucije

 • Komisija za hartije od vrijednosti; Kralja Nikole 27a/III 81000 Podgorica; tel ++382 20 442 800; fax ++382 20 442 810; e-mail: info@scmn.me.
 • Montenegroberza AD, Moskovska 77, Podgorica, Tel/fax: +382 20 229 710, info@mnse.me;
 • Poreska uprava
 • Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Uprava carina
 • Centralni registar privrednog suda
 • Privredna komora Crne Gore
 • Centralna Depozitarna Agencija
 • Skupština Crne Gore
 • Predsjednik Crne Gore
 • Vlada Crne Gore
 • MONSTAT - Zavod za statistiku
 • Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki
 • Medjunarodne institucije

 • Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 147, Podgorica, Tel: + 382 20 406 401, Fax: + 382 20 406 431, e-mail: omim@osce.org.
 • UN Visoki komesarijat za raseljena lica (UNHCR), Nikca od Rovina 51, Podgorica, Tel: + 382 20 238 066, Fax: + 382 20 238 068.
 • UN Children’s Fund (UNICEF), Vladike Danila 28, Podgorica, Tel: + 382 20 224 277,Fax: + 382 20 224 278.
 • Delegacija Evropske Komisije za Crnu Goru, Hotel “Podgorica”, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica,Tel: +382 20 402 525,Fax: +382 20 655 567.
 • Save the Children UK, Atinska 54, Podgorica, Tel/fax: + 382 20 655 015; 655 020
 • Medunarodna organizacija za migracije (IOM), Dzordža Vašingtona III/45, Podgorica, Tel: + 382 20 234 332. Fax: + 382 20 234 334.
 • Evropska agencija za rekonstraukciju, Atinska 5, Podgorica,Tel: + 382 20 406 600, Fax: + 382 20 655 532.
 • Svjetska banka
 • Evropska banka za obnovu i razvoj
 • OEBS
 • IMF - Međunarodni Monetarni Fond
 • Ministarstva

 • Ministarstvo odbrane, ul Jovana Tomaševića 29
 • Ministarstvo finansija, Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica;
 • Ministarstvo za informaciono društvo
 • Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
 • Ministarstvo inostranih poslova, Stanka Dragojevica 2, Podgorica, Tel: +382 20 242 299;, www.gov.me
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova i državne uprave, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, Tel: 020/241-252; 020/242-483; 069 349 000; 067 449 000, E-mail: mup.kabinet@cg.yu;
 • Ministarstvo pravde, Vuka Karadzica 3, Podgorica, Tel: 020/231-552, Fax: 020/407-515, E-mail: minpravde@cg.yu
 • Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, Rimski trg 46, Podgorica, Tel:+382 20 482-148, Fax: +382 20 234-227, www.gov.me.
 • Ministarstvo prosvjete i nauke, Rimski trg bb, Podgorica, Tel: +382 20 405 301, Fax: +382 20 405 334, E-mail:mpin@cg.yu
 • Ministarstvo zaštite ljudskh prava i prava manjina, Rimski trg 46, Podgorica 19, Tel:020/482-126, Fax:020/234-198, E-mail:min.manj@cg.yu.
 • Ministarstva održivog razvoja i turizma; IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, tel: 020/446-262 i fax: 020/446-215.www.mrt.gov.me
 • Ministarstvo finansija Crne Gore
 • Uprava za nekretnine i područne jedinice

 • Andrijevica Ul: Branka Deletića bb; Tel: 051/243542
 • Bar ; Ul: Bulevar revolucije br. 1; Tel: 030/312447
 • Berane; Ul: IV Crnogorske br. 2; Tel: 051/233343
 • Bijelo Polje; Ul: Slobode bb; Tel: 050/432784
 • Budva; Ul: Jadranski put bb; Tel: 033/451147
 • Cetinje; Ul: Bajova br.2; Tel: 041/231687
 • Danilovgrad; Ul: Trg 9. decembar bb; Tel: 020/811953
 • Herceg Novi; Ul: Maršala Tita br. 2; Tel: 031/322413
 • Kolašin; Ul: Buda Tomovića bb; Tel: 020/865828
 • Kotor; Ul: Stari grad - Kotor; Tel: 032/325735
 • Mojkovac; Ul: Mališe Damjanovića bb; Tel: 050/472118
 • Nikšic; Ul: Njegoševa br.18; Tel: 040/201124
 • Plav; Ul: Čaršijska bb; Tel: 051/251126
 • Plužine; Ul: Plužine; Tel: 040/271106
 • Pljevlja; Ul: Kralja Petra (zgrada Opštine); Tel: 052/322989
 • Podgorica; Ul: Vasa Raičkovića bb; Tel: 020/238719
 • Rožaje; Ul: Maršala Tita bb; Tel: 051/272051
 • Šavnik; Ul: Šavnik (zgrada Opštine); Tel: 040/266106
 • Tivat; Ul: Nikole Đurkovića bb; Tel: 032/671980
 • Žabljak; Ul: Trg durmitorskih ratnika bb; Tel: 052/361562
 • Ulcinj; Ul: Bulevar Maršala Tita; Tel: 030/412897
 • Zavod za zapošljavanje i područne jedinice

 • Bar Bulevar 24. novembra H-14, tel.030/313-048
 • Bijelo Polje Tomaa ϩߩca bb, tel. 050/432-422
 • Berane 29. novembra 54,tel.051/233-332
 • Herceg Novi, Partizanskih majki 4, tel. 031/324-059
 • Pljevlja Tanasija Pejatovića 2, tel.052/356-742
 • Direkcija, Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-272
 • Podgorica, Novaka Miloševa 6/1, tel. 020/406-800
 • Andrijevica, Branka Deletića bb, tel. 051/230
 • Budva, Mediteranska 23, tel. 033/402-556
 • Kolasin,Trg Vukmana Kruۣica, tel.020/860-030
 • Kotor, Škaljari bb-zgrada Obnove, tel. 032/325-732
 • Mojkovac, Filipa ϯrica bb, tel.050/470-051
 • Plav,tel.051/255-061
 • Pluzine,Dom kulture, tel.040/271-295
 • Rozaje 30. septembra bb, tel. 051/271-343
 • Šavnik, tel.040/266-400
 • Tivat, Soliter (p+5), tel, 032/674-585
 • Ulcinj Bulevar Marsala Tita, tel. 030/412-213
 • Zabljak Trg durmitorskih ratnika, tel. 052/360-030
 • Sektor za istraživanje, razvoj i planiranje Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-273
 • Sektor za informatiku Ivana Vujoševića 10, tel. 020/405-213
 • Sektor za zapošljavanje Ivana Vujoševića 10, tel. 020/405-201
 • Sektor za pravne i opšte poslove, Bulevar revolucije 3, tel. 020/405-271
 • Cetinje Bajova 2, tel. 041/236-064
 • Osiguravajuće kuće

 • NACIONALNI BIRO OSIGURAVAČA CRNE GORE, adresa: Novaka Miloševa 6, Podgorica, telefon: 020/230-771.
 • GRAWE OSIGURANJE- AD, adresa: Novaka Miloševa 6/II, Podgorica, telefon: 020/210-790 , e-mail: office.podgorica@grawe.at, veb sajtwww.grawe.me
 • UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE- AD, adresa: Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1a/IV, Podgorica, telefon: 020/444-700, e-mail: info@uniqa.me, veb sajt: www.uniqa.co.me
 • GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO, adresa: Podgorica, Kralja Nikole 27/VI, VI sprat, telefon: 020/444-800, e-mail: kontakt@generali.me, veb sajt: www.generali.me
 • MERKUR OSIGURANJE AD , adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog bb, Podgorica, telefon: 020/205-465, email: info@merkurosiguranje.me www.merkurosiguranje.me
 • SAVA MONTENEGRO - AD, adresa: PC Kruševac Rimski trg 70, Podgorica, telefon: 020/234-008, 020/234-036, email: info@sava.co.me www.sava.co.me.
 • ATLAS LIFE OSIGURANJE, adresa: Stanka Dragojevića 4, Podgorica, telefon: 020/406-103, 020/406-112, email: info@atlaslife.net, sajt: www.atlaslife.me.
 • SWISS OSIGURANJE - AD, adresa: Novaka Miloševa 6/II, Podgorica, telefon: 020/230-828, 020/230-767, email: info@swiss-osiguranje.com www.swiss-osiguranje.com.
 • LOVĆEN OSIGURANJE AD, adresa: Slobode 13A, Podgorica, telefon: 020/404-410, email: www.lo.co.me.
 • Opštine

 • GLAVNI GRAD PODGORICA 020/ 664 333; 020/ 664 444
 • PRIJESTONICA CETINJE 041 /231 755; 041 /231 142
 • Opština ANDRIJEVICA 051/ 230 690; 051/ 243 171
 • Opština BAR 030/ 301 403 ;030/ 301 404
 • Opština BERANE 051/ 231 973 ; 051/ 233 357
 • Opština BIJELO POLJE 050/ 432 630 ; 050/ 432 630
 • Opština BUDVA 033/ 451 211; 033/ 451 257
 • Opština DANILOVGRAD 020/ 812 022; 020/ 810 140
 • Opština HERCEG NOVI 031 /321 564; 031/ 323 517
 • Opština KOLAŠIN 020/ 865 907; 020/ 865 143
 • Opština KOTOR 032 /325 862; 032/ 304 736
 • Opština MOJKOVAC 050/ 470 272; 050/ 472 715
 • Opština NIKŠIĆ 040 /213 072; 040/ 213 096
 • Opština PLAV 051/ 251 475; 051/ 252 581
 • Opština PLJEVLJA 052/ 321 305; 052/ 300 188
 • Opština PLUŽINE 040/ 271 103; 040/ 271 111
 • Opština ROŽAJE 051/ 270 430; 051/ 270 432
 • Opština TIVAT 032/ 661-300; 032 /671 387
 • Opština ULCINJ 030/ 412 050; 030/ 412413
 • Opština ŠAVNIK 040/ 266 103; 040/ 266 231
 • Opština ŽABLJAK 052/ 360 102; 052/ 360 102
 • Poreska Uprava-područne jedinice

 • Budva, zgrada Skupštine opštine, tel: 033/451-776
 • Kotor, Stari grad bb, tel: 032/322-720
 • Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2 i Njegoševa 5, tel: 031/324-991
 • Tivat, zgrada Skupštine opštine, tel: 032/671-289.
 • Bar, zgrada Skupštine opštine, tel: 030/312-684,
 • Ulcinj, zgrada Skupštine opštine, tel: 030/412-598
 • Podgorica, V Proleterske 36, tel: 020/442-733, 442-713
 • Danilovgrad, Sava Burića bb, tel: 020/810-095
 • Cetinje, Bajova 2, tel: 041/231-847
 • Nikšić, Njegoševa 18, tel: 040/215-198
 • Šavnik, zgrada Skupštine opštine, tel: 040/266-105.
 • Plužine, zgrada Skupštine opštine, tel: 040/271-338
 • Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, tel: 050/472-336
 • Bijelo Polje, zgrada Skupštine opštine, tel: 050/432-050
 • Kolašin, Buda Tomovića bb, tel: 020/865-785
 • Berane, IV Crnogorske proleterske brigade bb, tel: 051/230-477
 • Plav, Racina bb, tel: 051/251-030
 • Andrijevica, Branka Deletića 3, tel: 051/243-534,
 • Rožaje, 13. jula bb, tel: 051/273-196.
 • Pljevlja, Ivana Milutinovića bb, tel: 052/323-191
 • Žabljak, zgrada Skupštine opštine, tel: 052/361-178