Preduzetnik

Preduzetnik je fizičko lice koje za svoj račun obavlja neku dijelatnost radi sticanja profita. Preduzetnici se najčešće registruju u oblastima zanatstva (samostalne zanatske radnje), prometa i usluga.

Za registraciju preduzetnika , potrebno je u Centralni registra poreske uprave donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispuniti obrazac za registraciju preduzetnika, preuzmite Obrazac - Registracija preduzetnika.

Korak 2. Uplatiti na račun Poreske uprave 5,00 eura na žiro račun 832-3161017-60.

Korak 3. Kopija lične karte preduzetnika ili ovjerena kopija pasoša ukoliko je preduzetnik stranac.

Korak 4. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji preduzetnika neophodno je uraditi sljedeće:

-Izrada pečata.
-Dobijanje PIB-a iz poreske uprave, pogledajte Šta je potrebno za PIB.
-Otvaranje računa u Banci, pogledajte Kako se otvara račun u Banci (Preduzetnik).