Priznavanje inostrane obrazovne isprave - nostrifikcaija diplome

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnom, srednjem (opštem ili stručnom), višem i visokom stručnom obrazovanju pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja ili lica koje on ovlasti.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.


Priznavanje inostrane obrazovne isprave za osnovno, srednje i više obrazovanje (isprave stečene u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini)

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Ovjerena kopija isprave u tri primjerka.

Korak 2.2. Kopija isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu obrazovanja u Crnoj Gori, ukoliko je podnosilac zahtjeva prije obrazovanja u inostranstvu pohađao školu u Crnoj Gori.

Korak 3. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za osnovno obrazovanje, od 30 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 3.1. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za srednje i više obrazovanje, od 50 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 4. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica.

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 8 do 10 sati i od 12 do 14 sati.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.


Priznavanje inostrane obrazovne isprave za osnovno, srednje i više obrazovanje (isprave stečene u drugim državama

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Kopija isprave u jednom primjerku i prevod isprave ovjeren od ovlašćenog sudskog tumača u Crnoj Gori u tri primjerka.

Korak 2.1. Kopija isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu obrazovanja u Crnoj Gori, ukoliko je podnosilac zahtjeva prije obrazovanja u inostranstvu pohađao školu u Crnoj Gori.

Korak 3. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za osnovno obrazovanje, od 30 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 3.1. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi, za srednje i više obrazovanje, od 50 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 4. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica.

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 8 do 10 sati i od 12 do 14 sati.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za visoko obrazovanje (stečene u Srbiji,Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj)

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Tri ovjerene kopije Diplome ili uvijerenja o diplomiranju (A4 format).

Korak 3. Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplome.

Korak 4. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 5. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica.

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 8 do 10 sati i od 12 do 14 sati.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.


Priznavanje inostrane obrazovne isprave za visoko obrazovanje (stečene u ostalim državama).

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev, ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Tri prevoda Diplome ili uvijerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (A4 format).

Korak 3. Prevod uvjerenje o položenim ispitima ili dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača.

Korak 4. Kopija diplome.

Korak 5. Kopija uvjerenja o položenim ispitima ili dodatka diplome.

Korak 6. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi od 100,00 eura, žiro račun: 832-3161080-65, svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave primalac: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Korak 7. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vaka Djurovića bb, 81000 Podgorica .

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 8 do 10 sati i od 12 do 14 sati.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.


Za više informacija:

Za visoko obrazovanje-tel: +382 20 410 188, e-mail: slavica.perovic@mps.gov.me.
Za osnovno i srednje obrazovanje-tel: +382 20 410 132, e-mail: irma.zilic@mps.gov.me.

Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta