Marketing

Asistent.Me je portal sa najvećim brojem posjeta nakon kojih slijedi konkretna akcija korisnika.

Prisustvo na našem sajtu omogućiće vam dobar imidž i priliku da budete blizu korisnika sa jasnom idejom ili potrebom.

Preuzmite cjenovnik oglašavanja

E mail: info@asistent.me

Telefon: +382 68 744445

asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent

#Asistent