Carinski broj.

Osim što se carinski broj može dobiti prilikom registracije preduzeća u Centralni registar privrednih subjekata, postoji način na koji se može dobiti i naknadno.

Potrebno je u Upravu carina, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen, u slobodnoj formi, Zahtjev za dobijanje carinskog broja.

Korak 2. Kopija rješenja o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Korak 3. Karton deponovanih potpisa (dobija se u banci prilikom otvaranja računa preduzeća).

Korak 5. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Upravu carina, Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica .

Kontakt telefon:+382 (0) 20 442 000, 620 433, 620 322.
Fax: +382 (0) 20 620 459


Izvor: Uprava carina