Kako otvoriti račun u Banci (Pravno lice, Preduzeće)

Za otvaranje računa u banci potrebno je u izabranu banku donijeti sljedeće:

Korak 1.- Ispunjen i ovjeren OP obrazac ( opština, sud ili kod notara), ovdje preuzmite OP obrazac.

Korak 2.- Potvrda o registraciji firme.

Korak 3.- Statut ili odluka o osnivanju.

Korak 4.- PIB.

Korak 5.- PDV.

Korak 6.- Izvod iz statistike.

Korak 7.- Ličnu kartu ili pasoš lica ovlašćenog/ih za zastupanje.

Korak 8.- Pečat firme.

Kako otvoriti račun u Banci (Fizičko lice)

Postupak otvaranja, bilo tekućeg bilo deviznog računa (devizni račun služi za slanje i primanje novca iz i u inostranstvo) u banci za fizičko lice je vrlo jednostavno.
Potrebno je da lice koje želi otvoriti račun sa sobom ponese ličnu kartu ili pasoš.
Fizičko lice može imati otvoreni račun u više banaka od jednom. Prilikom ispunjavanja zahtjeva za otvaranje računa imate mogućnost da zahtijevate da vam banka kod koje otvarate račun izda debitnu ili kreditnu karticu sa kojima možete izvršavati plaćanja i podizati novac u bilo koje doba dana i noći sa POS terminala (bankomata).

Otvaranje računa u Banci - NVO

Za otvaranje računa u banci za Nevladinu Organizaciju potrebno je u izabranu banku donijeti sljedeće:

Korak 1.- Kopija rješenja o registraciji iz MUP-a.

Korak 2.- Kopija obavještenja o razvrstavanju po djelatnosti – iz Monstata.

Korak 3.- Ispunjen i ovjeren OP obrazac (u sud ili kod notara). Preuzmite OP obrazac.

Korak 4.- Zahtjev za otvaranje računa ( obrazac se uzima u banci).

Korak 5.- Karton deponovanih potpisa (obrazac se uzima u banci).

Korak 6.- Ugovor o otvaranju i vodjenju računa (obrazac se uzima u banci).

Korak 7.- Dokaz o uplati (obrazac se uzima u banci).

Korak 8. ukoliko je NVO registrovana u CRPS potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u Registar Privrednog Suda.

Kako otvoriti račun u Banci (Preduzetnik)

Za otvaranje računa u banci potrebno je u izabranu banku donijeti sljedeće:

Korak 1.- Ispunjen i ovjeren OP obrazac (opština, sud ili kod notara), ovdje preuzmite OP obrazac.

Korak 2.- Potvrda o registraciji preduzetnika iz centralnog registra.

Korak 3.- Ličnu kartu ili pasoš lica ovlašćenog/ih za zastupanje.

Korak 4.- Pečat preduzetnika.