Brisanje preduzetnika

Za proceduru brisanja preduzetnika iz baze Centralnog registra Privrednih subjekata potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Rješenje o registraciji preduzetnika.

Korak 2. Uplatiti na račun Poreske uprave: 10,00 eura na, žiro račun: 832-3161-26.

Korak 3. Ispunjen obrazac PS02a, ovdje preuzmite obracac PS02a.

Korak 4. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (rješenje o registraciji preduzetnika, uplatnica od 10,00 eura, ispunjen obrazac PS02) u Centralni Registar Privrednih subjekata, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa bojem vašeg riješenja sa kojom podižete potvrdu o brisanju nedjelju dana od podnošenja prijave, takodje sa brojem sa potvrde možete provijeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.