Kako izvaditi list nepokretnosti

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za izdavanje lista nepokretnosti. Ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Uplatinicu na račun Državnog trezora-uprava za nekretninne Podgorica u iznosu od 3,00 eura na žiro račun: 832-1081-58.

Korak 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa, iznos od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana. Ovdje preuzmite Zahtjev

Korak 2. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretnine Podgorica u iznosu od: 10,00 eura na žiro račun: 832-1081-58, po parceli-razmjere 1:1000,1:2500,1:5000 .

Korak 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa, iznos od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za upis u katastar (parcele, zgrade, posebnog dijela i sl.)

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za upis u katastar. Ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretninne Podgorica u iznosu od: 10,00 eura na žiro račun: 832-1081-58.

Korak 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksu, u iznosu od: 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4.Ovlašćenje od stranke za zastupanje.

Korak 5. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjeno uvjerenje o neposjedovanju nekretnine. Ovdje preuzmite Uvjerenje.

Korak 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1081-58.

Korak 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa u iznosu od 5,00 eura , žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za uvid u spise

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ručno ispunjen zahtjev za uvid u spise.

Korak 2. Uplatinicu na račun RAT-a u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 3. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za procjenu nekretnine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ručno ispunjen zahtjev za procijenu.

Korak 2. Uplatnicu na račun RAT-a u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55 .

Korak 3. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za promijenu kulture

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za upis u katastar (naznaka promjena kulture). Ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a u iznosu od 18,00 eura (za svaku parcelu posebno) na žiro račun: 832-1081-58 .

Korak 3. Uplatnicu na racun RAT-a u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za upis hipoteke

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Potvrda banke o upisu hipoteke

Korak 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a u iznosu od 100,00 eura na žiro račun: 832-1081-55.

Korak 3. Uplatnicu na račun RAT-a u iznosu od 13,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za brisanje tereta.

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za brisanje tereta. Ovdje preuzmite Zahtjev.

Korak 2. Potvrda banke o brisanju tereta.

Korak 3. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretninne Podgorica u iznosu od 5,00 eura na žiro račun 832-1081-58.

Korak 4. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 5. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za ovjeru elaborata

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Donijeti 3 elaborata (od kojih jedan ostaje u upravu za nekratnine)

Korak 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a u iznosu od 5,00 eura, na žiro račun: 832-1081-58.

Korak 3. Uplatnicu na račun RAT-a u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Brisanje prava korišćenja i upis prava svojine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

Korak 1. Svojeručno napisan Zahtjev za brisanje prava korišćenja/sukorišćenja i upis prava svojine.

Korak 2. List nepokretnosti predmetne nepokretnosti.

Korak 3. Dokaz o uplati takse na račun RAT-a u iznosu od 5,00 eura na žiro račun: 832-1082-55.

Korak 4. Ugovor o kupoprodaji - ovjeren