Promjena osnovne djelatnosti preduzeća

Korak 1. Uraditi Odluku o promjeni osnovne djelatnosti, preuzmite primjer Odluke o promjeni osnovne djelatnosti.

Korak 2. Zamijeniti u Statutu staru sa novom osnovnom djelatnošću.

Napomena - Šifru i naziv osnovne djelatnosti možete pronaći u Zakonu o klasifikaciji.

Korak 3. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura na žiro račun: 832-3161017-60. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 4. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 5. Kopija lične karte ili pasoša (ovjerena u sud ili kod notara ako je ovlašćeni zastupnik stranac).

Korak 6. Ispuniti prijavu preduzeća za promjenu, preuzmite Obrazac za registraciju-PS 02.

Korak 7. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (Odluku, Statut, uplatnice, obrazac PS02, kopije lične karte ili pasoša) u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.