Odjava radnika (važi isto i za strane državljane i za državljane Crne Gore)

Prilikom prijave radnika poslodavac je obavezan predati Poreskoj upravi sljedeće:

Korak 1. Rješenje o prestanku radnog odnosa (sa pečatom firme i potpisom direktora kao i potpisom zaposlenog), vidi predlog riješenja Rješenje o prestanku rada.

Korak 2. Ispunjen obrazac JPR, ovdje preuzmite JPR obrazac.

Korak 3. Ispunjen dodatak B (dolazi sa JPR obrascom).

Korak 4. Dokumentaciju predati u lokalnu kancelariju poreske uprave.