Promjena direktora

Prilikom postupka promjene izvršnog direktora, potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:

Korak 1. Uraditi Statut preduzeća (u postojećem statutu, umjesto imena i podataka prethodnog direktora i unijeti ime i podatke novog direktora).

Korak 2. Uraditi Odluku o promjeni direktora, preuzmite primjer Odluke.

Korak 3. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura na žiro račun: 832-3161017-60. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 4. Uplatiti na račun Službenog lista 12,00 eura na žiro račun: 520-941100-57. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 5. Ispuniti obrazac PS02 za promjenu direktora, preuzmite Obrazac PS02.

Korak 6. Napraviti saglasnost novog direktora sa postavljanjem na mijesto izvršnog direktora, preuzmite primjer Saglasnosti .

Korak 7. Kopiju lične karte (ukoliko je direktor Crnogorski državljanin) ili ovijerenu kopiju pasoša (ukoliko je direktor strani državljanin). Ovjera se radi u Sud ili kod Notara.

Korak 8. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (Statut, Odluku o promjeni direktora, Obrazac o promjeni direktora, dvije kopije lične karte ili ovijerenog pasoša novog direktora, Saglasnost novog direktora) u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa bojem vašeg rješenja sa kojom podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave, takođe sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.